Scurt istoric

Înfiinţată  prin Decretul nr. 552/1978 ca Centrul de Cercetare de Automatică Bucureşti (CCAB), în conformitate cu Ordinul MICM - DIEE-CIETC nr. 131363/1979 cu principal beneficiar Ministerul Apărării Naţionale.

Prin H. G. 523 din 26.07.1991 ICECP se reorganizează ca societate comercială  pe acţiuni cu denumirea S. C. SIAT S. A., parcurgând un proces continuu de restructurare şi modernizare.

Activitatea societăţii este definită de obiectul de activitate care acoperă mai multe domenii şi care are ca obiect principal  activitatea de cercetare dezvoltare in ştiinţe fizice şi naturale, cod CAEN 7219.

Din multiplele activităţi acoperite de obiectul de activitate al firmei în decursul timpului societatea a dezvoltat şi aplicat în mod firesc Cercetarea-Dezvoltarea şi anumite servicii cu o evidenţiere finală în ponderile pe care aceste categorii de activităţi le deţin în cifra de afaceri.

Subdomeniile specifice ale acestor categorii de activităţi în care SIAT-ul s-a poziţionat şi-a determinat poziţia în piaţă, şi a acumulat experienţă sunt în principal următoarele:

  • Cercetare- dezvoltare  în automatIzarea şi informatizarea proceselor
  • Cercetare - dezvoltare  şi transfer tehnologic în aplicaţii electronice inteligente
  • Cercetare şi inginerie software privind sisteme de conducere procese, aplicaţii multimedia, aplicaţii GIS, sisteme informatice şi baze de date

Language

 

Link-uri utile